ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)

ว.บริหารธุรกิจฯ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ เพิ่มทักษะ น.ศ.ระหว่างเรียน

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า CIBA ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนที่มีความสนใจเข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน CIBA จะป้อนนักศึกษาตั้งแต่ปี 1-4 ให้เข้าทำงานในบริษัทนั้นๆ

ดังนั้น ระหว่างการศึกษา นอกจากภาคทฤษฎีแล้ว นักศึกษาจะยังมีโอกาสได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานจริง ในส่วนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จะได้ร่วมพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงความต้องการของภาคธุรกิจนั้นๆ เมื่อบัณฑิตจบออกไปสามารถทำงานได้ทันที

“มหาวิทยาลัยเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการทุกประเภทธุรกิจ ที่ประสงค์จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนใจจะร่วมพัฒนาทักษะของนักศึกษา ซึ่งผู้ประกอบการเองจะได้เด็กที่มีทักษะในการทำงานตรงกับความต้องการ โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จะมีออฟฟิศในพื้นที่มหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาของเราจะทำงาน และเรียนไปด้วย ทั้งยังมีรายได้ระหว่างเรียน และยังนับเป็นรายวิชาในการเรียน” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

นายธนสาร วาสันธิ์ CEO บริษัท การบัญชีไทย จำกัด

นายธนสาร วาสันธิ์ CEO บริษัท การบัญชีไทย จำกัด สำนักงานการบัญชีไทย หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดี เพราะผู้ประกอบการเองได้ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้กับน้องๆ ที่เข้ามาฝึกงานจริงกับศูนย์ปฏิบัติการด้วย การเรียนเพียงทฤษฎีอาจจะมองไม่เห็นภาพของการทำงานจริง

แต่ระหว่างเรียนได้ทำงานไปด้วย น้องๆ จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ใช้โปรแกรมจริงๆ ในการทำงาน และมีรายได้เสริมระหว่างการเรียน ได้พบกับโลกของการทำงานจริง โดยมาฝึกงานกับเราได้ตั้งแต่ปี 1-4 เมื่อจบการศึกษาออกไป น้องๆ สามารถปิดบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพ

“ตลาดแรงงานด้านบัญชี ถือว่าขาดแคลน ยิ่งคนที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ประสบการณ์ต่างๆ มีสกิลใหม่ๆ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เงินเดือน 50,000-100,000 บาท ทำได้ไม่ยากเลย ดังนั้น นักบัญชียุคใหม่ต้องทำตัวเองให้เป็นหัวใจของธุรกิจให้ได้ อย่าเป็นแค่นักบัญชีที่แค่บันทึกบัญชี ต้องเป็นนักบัญชีที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการได้ อยากฝากถึงน้องๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เมื่อเข้ามาแล้วให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าตนต้องการอะไร อยากจะเป็นอะไร ถ้าเป้าหมายชัดเจน จะกระตือรือร้นมากขึ้น เมื่อจบออกไป จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การบริหารบัญชีที่เป็นหัวใจของธุรกิจ และตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน” นายธนสาร กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ logitan.com

UFA Slot

Releated